Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

malinowowa
19:06
6424 0f3b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka
malinowowa
19:06
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viazabka zabka
19:06
0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viazabka zabka
malinowowa
19:06
Reposted frompanimruk panimruk viazabka zabka
malinowowa
19:05
malinowowa
19:05
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
malinowowa
19:04
3600 01d2 500
Reposted fromslodziak slodziak viazabka zabka
malinowowa
19:04
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viazabka zabka
malinowowa
19:04
8116 126d
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viafilmowy filmowy
malinowowa
19:04
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
malinowowa
19:04
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaazalia azalia
malinowowa
19:04
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaazalia azalia
malinowowa
19:03
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaazalia azalia
malinowowa
19:02
Radość: okazywać, czuć. Wtedy inni też są radośni. Zgorzknienie jedynym grzechem. I wszechogarniające lenistwo.
— Sylvia Plath, Dzienniki, 10 stycznia, sobota.
Reposted frommhsa mhsa viaazalia azalia
malinowowa
19:02
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób
— Leo Tolstoj "Anna Karenina"
Reposted fromunsuitable unsuitable viaazalia azalia
malinowowa
19:01
Obojętność skruszy najtwardsze serca.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viaazalia azalia

February 18 2019

malinowowa
16:41
Nauczyłeś mnie, że miłość nie polega na słowach. To konkretne działania. Okazywałeś mi swoją miłość tym, jak na mnie patrzysz, jak mnie traktujesz (...).
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman
malinowowa
16:41
Czas zawsze mknie najszybciej właśnie wtedy, gdy chcielibyśmy, by stanął w miejscu.
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman
malinowowa
16:40
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaabeille abeille
malinowowa
16:40
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl