Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

20:20
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viaabeille abeille
malinowowa
20:20
malinowowa
20:20
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viaabeille abeille
malinowowa
20:19
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaaskman askman
malinowowa
20:19
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaskman askman
malinowowa
20:19
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
20:19

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaazalia azalia
malinowowa
20:19
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaazalia azalia
malinowowa
20:18
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaazalia azalia
malinowowa
20:18
Jude z kolei, myślał Willem, był motywowany raczej lękiem, że jeśli nie będzie szedł do przodu, zacznie się osuwać w przeszłość, w życie, które już zostawił za sobą i o którym z nikim nie chciał gadać.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viaazalia azalia
malinowowa
20:18
4733 b5af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamerci merci
malinowowa
20:10
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamerci merci
20:10
4880 c3e9 500
Reposted fromamatore amatore viamerci merci
malinowowa
20:10
1394 b0d2
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viamerci merci
malinowowa
20:10
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaskman askman
malinowowa
20:09
Ostatnimi czasy stale czuł się zmęczony, bo codzienny wysiłek wydawania się normalnym był tak wielki, że pozostawiał niewiele energii na cokolwiek innego.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viascorpix scorpix
20:09
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viascorpix scorpix
20:01
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
20:01
9572 8247 500
malinowowa
20:01
8708 4628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl