Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

malinowowa
19:52
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
malinowowa
19:52
6366 2a6e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
malinowowa
19:52
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss
malinowowa
19:52
8075 b6d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
malinowowa
19:51
3737 cef8
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
malinowowa
19:51
1330 e0d0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
malinowowa
19:51
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
malinowowa
19:51
0586 c179 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapariss pariss
malinowowa
19:51
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
malinowowa
19:51
Wg Oparina i Haldane'a procesy polimeryzacji zachodziły w gorących, bogatych w proste związki organiczne wodach prooceanu - nazywanych ZUPĄ ORGANICZNĄ (PIERWOTNYM BULIONEM).
— Teoria biogenezy
Reposted frompotatolovero potatolovero viafoods foods
malinowowa
19:51
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaTattoo-World Tattoo-World

May 29 2017

malinowowa
20:43

aniorro:

Richard Armitage for Esquire UK (x)

May 11 2017

malinowowa
19:02
7347 dfd3
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
malinowowa
19:00
...
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
malinowowa
19:00
malinowowa
19:00
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viazabka zabka
malinowowa
19:00
7634 d317 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viazabka zabka
malinowowa
19:00

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viazabka zabka
malinowowa
19:00
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viazabka zabka
malinowowa
19:00
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaabeille abeille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl