Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

19:00
7101 2708 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaalcione alcione
malinowowa
19:00
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaalcione alcione
malinowowa
18:59
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
malinowowa
18:59
malinowowa
18:57
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaabeille abeille
malinowowa
18:57
9354 31b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaabeille abeille
malinowowa
18:57
9025 f395

February 25 2017

malinowowa
10:32
2816 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:32
0658 b1e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
10:32
malinowowa
10:32
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:32
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:32
malinowowa
10:31
2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:31
6369 4d58
Reposted frommslexi mslexi viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:31
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:30
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:30
malinowowa
10:30
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viagwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
10:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl