Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

malinowowa
20:38
- Co Twoim zdaniem decyduje o szczęściu?
- Dobrze dobrane leki.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
20:38
2502 929d
Reposted fromtereska tereska viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
20:38
7790 a55f
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
20:37
Nie odezwał się ani razu. Mijały tygodnie. Ostatecznie minęło na tyle dużo czasu, żebym mogła zrozumieć, że już tego nie zrobi.
— A.
Reposted fromstarryeyes starryeyes viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
20:37
Brooklyn Brownstones 
Reposted fromuhuh uhuh viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
20:37
Nie wiem, dlaczego czułem się tak beznadziejnie śmieszny i samotny.
— Marek Hłasko
malinowowa
20:37
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
malinowowa
20:37
Było parę rzeczy, które chciałam mu powiedzieć, ale wiedziałam, że go zranią. Więc pogrzebałam je w sobie i pozwoliłam, by raniły mnie.
— Jonathan Safran Foer - "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
malinowowa
20:37
6039 c51a 500
malinowowa
20:37
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie. Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za Tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
20:37
Zerwałeś mnie jak plaster. Jednym ruchem usunąłeś mnie ze swojego życia.
malinowowa
17:37
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
malinowowa
17:37
Reposted frombluuu bluuu viamerci merci
malinowowa
17:37
9658 a0a2 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaselvish selvish
malinowowa
17:37
Nie martwi mnie to co się w moim życiu stanie. Martwi mnie to, co mnie ominie.
— Aleksandra Steć ze strony na fcb. "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
malinowowa
17:37
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
malinowowa
17:37
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
malinowowa
17:37
1451 1b18
malinowowa
17:37
malinowowa
17:37
Brooklyn Brownstones 
Reposted fromuhuh uhuh viadifferent different
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl