Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

malinowowa
22:06
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaaskman askman
malinowowa
22:06
0823 7a3c
Reposted fromintrigante intrigante viasaycheese saycheese
malinowowa
22:06
7228 47da
malinowowa
22:05
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
malinowowa
22:05
malinowowa
22:05
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
18:44
3222 2b18
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viascorpix scorpix
malinowowa
18:44
6145 037b
Reposted fromverronique verronique viascorpix scorpix
malinowowa
18:44
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
malinowowa
18:44
6315 8f10
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viascorpix scorpix
malinowowa
18:44
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia viascorpix scorpix
malinowowa
18:44
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
malinowowa
18:44
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viascorpix scorpix
malinowowa
18:43
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viascorpix scorpix
malinowowa
18:43
3947 3d9a
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viascorpix scorpix
malinowowa
18:43
malinowowa
18:43
6168 9899
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix
malinowowa
18:43
1527 4034
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viascorpix scorpix
malinowowa
18:43
6886 f79a
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viascorpix scorpix
malinowowa
18:43
8377 413e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl