Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2017

malinowowa
19:22
Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.”  I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromyanek yanek viamarkotna markotna
malinowowa
19:21Reposted fromPanMru PanMru viamarkotna markotna
malinowowa
19:21
1104 4b25
Reposted fromarwen arwen viamarkotna markotna
malinowowa
19:21
7788 d268
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarkotna markotna
malinowowa
19:21
malinowowa
19:21
Reposted fromshakeme shakeme viamarkotna markotna
malinowowa
19:21
Dzisiaj nie złożymy sobie życzeń. Nie wkroczymy razem w Nowy Rok. Dzisiaj nie będzie fajerwerków. Nie będzie cudu. Nie będzie splecionych dłoni ani uśmiechu. Dzisiaj Cię nie zobaczę. Nie powiem jak ważny dla mnie jesteś. Nie wykrzyczę, że tylko Ciebie chcę. Nie przyznam się, że zrobiłabym dla Ciebie wszystko. Dzisiaj zrobię coś dla siebie. Otworzę nowy rozdział. Uśmiechnę się do świata. Zapomnę o Tobie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamarkotna markotna
malinowowa
19:20
 Gdy ktoś mówi ci, że nie kocha, pozwól mu odejść. Gdy czujesz to ty, odejdź sama. Nie szukaj racjonalnych argumentów, bo może ich nie być. Nie szukaj winy. Nie próbuj zrozumieć, kto jak i dlaczego. Zrozumienie przyjdzie potem. Albo też nie przyjdzie nigdy. Szanuj swoje uczucia i innych. Albo szanuj ich brak. I jednego bądź pewna – brak miłości w miłości, to najgorszy z możliwych kompromisów. Nigdy nie stawiaj na równi pozytywki z Jingle Bells z rytmem swojego serca. To zupełnie inne melodie.

Jeszcze będziesz kochać. 

— Małgorzata Ohme
malinowowa
19:20

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamarkotna markotna
malinowowa
19:20
Dobrze być gąsienicą: żresz, żresz, żresz, kładziesz się, śpisz, śpisz, śpisz, wstajesz – piękność.
Reposted fromscorpix scorpix viamarkotna markotna
malinowowa
19:20
- Wytrzymasz - powiedział. Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viamarkotna markotna
malinowowa
19:20
6030 42be
Reposted fromsewkagold sewkagold viamarkotna markotna
malinowowa
19:19
Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat
— Małgorzata Halber
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazabka zabka
malinowowa
19:19
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viazabka zabka
malinowowa
19:19
9757 761d
Reposted fromcassiopeia89 cassiopeia89 viazabka zabka
malinowowa
19:19
Mam być wdzięczny?
Za co pytam się
Za niepokój, za nieprzespane noce?
Za zwątpienia, za obiecany raj,
Na który pewnie nie zasłużę?
— Hey
Reposted fromnearu nearu viazabka zabka
malinowowa
19:19
Chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł na spędzenie życia; na te najbliższe przeklęte pięć minut. Nie o inteligencję, nie o wyobraźnię, ale o pomysł. To nie moja wina, że świat skapitulował przed tandetą.
— Marek Hłasko "Brudne czyny"
Reposted fromMissMurder MissMurder viazabka zabka
malinowowa
19:19
Miłość jest łaską płynącą od drugiego człowieka. Nie możemy zmusić drugiej osoby, aby nas kochała. Dlatego miłość odwzajemniona to los wygrany na loterii życia.
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,21172573,jozef-hen-teraz-kobiety-same-uzywaja-jezyka-ktory-kiedys.html?utm_source=agora&utm_medium=nlt&utm_campaign=wysokie-obcasy
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
malinowowa
19:18
7888 bbe8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
malinowowa
19:18
5841 4cf1
Reposted fromkarahippie karahippie viamarkotna markotna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl