Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

malinowowa
19:19
9247 3efd 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaapatia apatia
malinowowa
19:19
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaapatia apatia
19:01

klefable:

"this reminded me of you" is the cutest thing. like i dont care if its a song or a photo or a youtube video i will be excited

Reposted fromtwice twice viaapatia apatia
19:01
6934 4b9b 500
Reposted fromerial erial viaapatia apatia
malinowowa
19:01
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatia apatia
malinowowa
19:01
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viaapatia apatia
malinowowa
19:00
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viaapatia apatia
malinowowa
19:00
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaabeille abeille
malinowowa
19:00
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaabeille abeille
malinowowa
18:59
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viaabeille abeille
malinowowa
18:59
1275 780b
Reposted fromnazarena nazarena viaabeille abeille
malinowowa
18:59
2560 5366
Reposted fromMuppet Muppet viaabeille abeille
18:59
0071 917e 500

gacougnol:

Geraldo de Barros
Nude
1947

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaabeille abeille
malinowowa
18:59
9038 fe68
Reposted fromLotte Lotte viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
5227 e6a2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
6105 1fbf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl