Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

malinowowa
20:54
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viasaycheese saycheese
malinowowa
20:54
8098 48e4
Reposted fromamelia amelia viasaycheese saycheese
malinowowa
20:54
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
20:54
Reposted fromscience science viascorpix scorpix
malinowowa
20:54
malinowowa
20:54
4269 5954 500
Reposted fromverronique verronique viascorpix scorpix
malinowowa
20:54
9180 0388 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
malinowowa
20:54
4664 d9f1
Kiedy jednak nie dostaniesz 500+
Reposted frompaki paki viascorpix scorpix
malinowowa
20:53
6714 6369 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viascorpix scorpix
malinowowa
20:44
malinowowa
20:44
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viascorpix scorpix
malinowowa
20:44
5047 d008 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
malinowowa
20:44
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
malinowowa
20:44
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
malinowowa
20:44
6134 4c1f 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
malinowowa
20:44
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu.
— Vi Keeland „Gracz”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
20:43
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
20:43
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
20:43
Pozwoliłam sobie uwierzyć, że tylko raz w życiu spotykamy człowieka nam pisanego. Miłość prawdziwą, taką jedyną, po której żadne inne nie mają znaczenia. Uwierzyłam, że tylko jeden człowiek jest nam pisany, a jego strata oznacza życiową przegraną. Wszystko przed nim i wszystko po, to tylko marna iluzja - fatamorgana naszych pragnień, tworzona przez nasz mózg. Byłam na tyle naiwna, że uwierzyłam, że już nic więcej mnie w życiu nie spotka. Żaden człowiek, któremu jestem pisana, miał już nie stanąć na mojej drodze i nie poruszyć tego co ukryłam na dnie swojej duszy. A było to silne uczucie, takie nad którym nie panowałam. To był mój własny, wewnętrzny pogrzeb. Nie bez powodu mówi się, że pierwszą miłość pamięta się najdłużej. Byłam pewna, że miałam już swój czas i on przeminął. Stworzyłam więc iluzję moich marzeń, a uczucia schowałam głęboko w sobie. A potem pojawiłeś się Ty i jednym spojrzeniem zburzyłeś cały fałszywy świat jakim się otoczyłam. Jeśli nie jesteś pierwszą miłością mojego życia - a nie jesteś - to powiem ci coś ważnego. Powiem to dosadniej. Bądź ostatnią miłością mojego życia.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
20:42
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl