Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

21:03
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi vianikotyna nikotyna
malinowowa
21:02
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada vianikotyna nikotyna
21:02
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianikotyna nikotyna
21:02
5835 9967
Reposted fromtakasugi takasugi vianikotyna nikotyna
21:02
9933 126d 500
Reposted fromflowetryy flowetryy vianikotyna nikotyna
21:01
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace vianikotyna nikotyna
malinowowa
21:01
4564 399a 500
Reposted fromtelewizja telewizja vianikotyna nikotyna
malinowowa
21:01
2707 81a5 500
Reposted fromniedobrze niedobrze vianikotyna nikotyna
malinowowa
21:00
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii vianikotyna nikotyna
21:00
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna
malinowowa
20:59
2736 2938
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
malinowowa
20:59
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth vianikotyna nikotyna
20:59
2977 cafc
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianikotyna nikotyna
malinowowa
20:59
3767 1862
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianikotyna nikotyna
malinowowa
20:59
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee vianikotyna nikotyna
20:59
0526 d5cd
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianikotyna nikotyna
malinowowa
20:59
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol vianikotyna nikotyna

November 14 2017

malinowowa
21:07
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
malinowowa
21:07
malinowowa
21:07
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl