Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

19:16
4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viairbjarbirb irbjarbirb
19:16
malinowowa
19:16
To znaczy przez parę godzin zasypiałem i nie zasypiałem. Przekraczałem próg i cofałem się. Z za każdym razem wchodziłem w inny sektor tego nieznanego wymiaru. Wstępowałem w łagodność wspomnień młodości, wstępowałem w cień wyrzutów sumienia, wstępowałem w czerwień nocy napastliwych demonów. A raz wstąpiłem w jasność zrozumienia, w jaskrawą jasność porysowaną wyrazistymi znakami. I wszystko pojąłem, i wszystko stało się oczywiste, w najprostszy sposób zrozumiałe. Lecz wtedy ktoś mnie ukarał i w ostatniej chwili, na moment przed krzykiem triumfu i ulgi, zepchnął w czarną przepaść snu bez snów.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
19:15
2609 7100
Reposted fromphilipp philipp viacylonapplepie cylonapplepie
malinowowa
19:15
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacylonapplepie cylonapplepie
19:14
malinowowa
19:13
Reposted fromkonnex konnex viascorpix scorpix
malinowowa
19:13
Reposted fromjasminum jasminum viazabka zabka
19:13
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viazabka zabka
malinowowa
19:13
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult viazabka zabka
19:13
9906 f240 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazabka zabka
malinowowa
19:13
7472 77c0
Reposted fromkarahippie karahippie viaaskman askman
malinowowa
19:12
1318 df63 500
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
malinowowa
19:12
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
malinowowa
19:12
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viadifferent different
malinowowa
19:11
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viadifferent different
malinowowa
19:11
Reposted fromshakeme shakeme viacynamon cynamon
malinowowa
19:11
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacynamon cynamon
19:11
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacynamon cynamon
malinowowa
19:11
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl