Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

malinowowa
18:41
Reposted fromjustshineon justshineon viazabka zabka
malinowowa
18:41
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
malinowowa
18:41
2305 dee5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
18:41
2135 22fb 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viazabka zabka
malinowowa
18:41
Reposted fromFlau Flau viazabka zabka
malinowowa
18:41
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
malinowowa
18:40
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
18:40
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaaskman askman
malinowowa
18:40
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaaskman askman
malinowowa
18:40
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaskman askman

April 23 2017

malinowowa
18:17
8820 4b75
malinowowa
18:17
malinowowa
18:17
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:17
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:17
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
malinowowa
18:17
1161 07ab
Reposted fromjustMeee justMeee viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:16
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
malinowowa
18:16
0508 97ad 500
malinowowa
18:16
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
18:16
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viasoundofsilence soundofsilence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl