Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

malinowowa
18:45
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
18:42
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamariposas mariposas
malinowowa
18:42
8958 da39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariposas mariposas
malinowowa
18:42
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
malinowowa
18:41
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabeille abeille
malinowowa
18:41
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
malinowowa
18:41
Reposted fromjustshineon justshineon viazabka zabka
malinowowa
18:41
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
malinowowa
18:41
2305 dee5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
18:41
2135 22fb 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viazabka zabka
malinowowa
18:41
Reposted fromFlau Flau viazabka zabka
malinowowa
18:41
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
malinowowa
18:40
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
18:40
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaaskman askman
malinowowa
18:40
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaaskman askman
malinowowa
18:40
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaskman askman

April 23 2017

malinowowa
18:17
8820 4b75
malinowowa
18:17
malinowowa
18:17
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
18:17
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl