Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

malinowowa
18:59
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viaabeille abeille
malinowowa
18:59
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
malinowowa
18:59
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viascorpix scorpix
malinowowa
18:58
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
malinowowa
18:54
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
malinowowa
18:54
18:54
5713 fe26

vanilitea:

fauhne:

simplichity:

FAUHNE 

v a n i l i t e a 

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viazabka zabka
malinowowa
18:53
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viazabka zabka
malinowowa
18:53
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
18:53
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
malinowowa
18:53
9539 a1c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
18:53
Reposted frombluuu bluuu viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
18:45
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
18:42
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamariposas mariposas
malinowowa
18:42
8958 da39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariposas mariposas
malinowowa
18:42
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
malinowowa
18:41
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabeille abeille
malinowowa
18:41
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
malinowowa
18:41
Reposted fromjustshineon justshineon viazabka zabka
malinowowa
18:41
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl