Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

20:01
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viascorpix scorpix
20:01
8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
malinowowa
20:00
6220 8cf8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
malinowowa
20:00
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viascorpix scorpix
malinowowa
20:00
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viascorpix scorpix
20:00
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
20:00
5107 1fb1
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
malinowowa
20:00
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
malinowowa
19:59
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viascorpix scorpix
19:59
7663 b25d 500
malinowowa
19:59
Reposted fromzielono zielono viascorpix scorpix
19:58
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
malinowowa
19:58
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viascorpix scorpix
malinowowa
19:57
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
malinowowa
19:57
8591 e9f5
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viascorpix scorpix
19:57
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
malinowowa
19:57
1620 a90a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
malinowowa
19:57
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
malinowowa
19:53
2805 2304
Reposted fromgreensky greensky viascorpix scorpix
malinowowa
19:53
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl