Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

malinowowa
20:29
malinowowa
20:29
2633 99b0
malinowowa
20:29
6578 e4b7
Reposted fromPoranny Poranny viakasiakocimietka kasiakocimietka
20:29
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

malinowowa
20:29
0620 bcce 500
malinowowa
20:29
0824 c2f0 500
20:29
20:28
20:28
2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

20:28
9286 a30a 500
Reposted fromamatore amatore viaraspberryjam raspberryjam
malinowowa
20:27
7789 e8b2
Reposted fromkarahippie karahippie viaraspberryjam raspberryjam
20:27
20:27
0060 92c2 500
Reposted fromekelias ekelias viacylonapplepie cylonapplepie
20:25
9519 240b 500
20:25
malinowowa
20:23
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoundofsilence soundofsilence
malinowowa
20:23
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
malinowowa
20:23
1801 19ab
Murakami, Mężczyźni bez kobiet
20:22
20:22
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viasoundofsilence soundofsilence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl