Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

malinowowa
14:51
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:51
malinowowa
14:51
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viairbjarbirb irbjarbirb
14:50
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:50
malinowowa
14:50
4339 218c
Reposted fromskrzacik skrzacik viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:50
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
malinowowa
14:50
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
malinowowa
14:50
malinowowa
14:50
malinowowa
14:50
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:50
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:49
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:49
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:49
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:49
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:49
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
14:49
malinowowa
14:49
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viaabeille abeille
malinowowa
14:49
Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic.
— Michel Houellebecq
Reposted frommessinhead messinhead viaabeille abeille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl