Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

malinowowa
20:17
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viadifferent different
malinowowa
20:16
Reposted fromdreamadream dreamadream viadifferent different
malinowowa
20:16
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
20:16
8846 3883 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasaycheese saycheese
malinowowa
20:15
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaskman askman
malinowowa
20:14
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaaskman askman
malinowowa
20:14
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaaskman askman
20:14
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaskman askman
malinowowa
20:14
9609 926d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaaskman askman
malinowowa
20:14
7965 3d53 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaskman askman
malinowowa
20:14
5055 a7d4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaaskman askman
malinowowa
20:14
2347 f733 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaskman askman
malinowowa
20:14
malinowowa
20:14
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
malinowowa
19:30
malinowowa
19:30
Reposted fromjedyny jedyny viaaskman askman
malinowowa
19:30
6002 0e20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaskman askman
malinowowa
19:30
0418 86da 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaskman askman

October 04 2018

malinowowa
20:18
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
malinowowa
20:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl