Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

malinowowa
13:32
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
malinowowa
13:32
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
malinowowa
13:31
Z nastaniem lata robię się smutny. Zdawałoby się, że blask letnich dni, choćby był cierpki, powinien sprawiać przyjemność tym, którzy nie wiedzą, kim są. Ale nie, mnie przyjemności nie sprawia. Zbyt duży jest kontrast pomiędzy kipiącą bujnością zewnętrznego życia a tym, co myślę i czuję (...)
— Fernando Pessoa – Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromazalia azalia
malinowowa
13:31
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viadifferent different
malinowowa
13:31
0612 abb2 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacylonapplepie cylonapplepie
malinowowa
13:30
If I rest, if I think inward, I go mad. There is so much, and I am torn in different directions, pulled thin, taut against horizons too far for me to reach.
— Sylvia Plath
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viazabka zabka
malinowowa
13:29
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
malinowowa
13:29
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
malinowowa
13:29
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
malinowowa
13:29
2078 ead1 500
Reposted fromthetemple thetemple viaaskman askman
malinowowa
13:29
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaaskman askman
malinowowa
13:29
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaaskman askman
malinowowa
13:29
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaaskman askman
malinowowa
13:29
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
malinowowa
13:29
3755 3c9e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
malinowowa
13:29
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viaaskman askman
malinowowa
13:28
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaabeille abeille
malinowowa
13:28
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaabeille abeille
malinowowa
13:28
malinowowa
13:27
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaabeille abeille
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl