Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

malinowowa
09:57
8896 8c6b 500
Reposted fromambiente ambiente viafilmowy filmowy
malinowowa
09:57
chciałabym wierzyć, że nie zmarnowałam tego czasu.
Reposted fromdygoty dygoty viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
09:57
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
09:57
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
malinowowa
09:56
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viazabka zabka
malinowowa
09:56
malinowowa
09:56
0066 4b4c
Reposted fromtotal1ty total1ty viacylonapplepie cylonapplepie
malinowowa
09:55
malinowowa
09:55
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
malinowowa
09:55
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
malinowowa
09:55
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viairbjarbirb irbjarbirb
malinowowa
09:55
Reposted fromesste esste viaaskman askman
malinowowa
09:55
malinowowa
09:55
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
malinowowa
09:55
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaskman askman
09:55
6856 db3f
Reposted fromink ink viaaskman askman
malinowowa
09:55
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
malinowowa
09:55
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman
malinowowa
09:54
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaskman askman
malinowowa
09:54
2037 4485
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl